• ag真人平台哪个稳|官网首页

  公司新闻

  端午节安康
  ###阅读:
            端午节,本是上古先民创建用于拜祭龙祖、祈福辟邪的节日。端午节劈头于上古先民择“飞龙在天”谷旦拜祭龙祖、祈福辟邪,注入冬季季候“祛病防疫"风俗。
            端午节的第一个传说是怀念屈原,据《史记》“屈原贾生传记”纪录,屈原,是年龄时期楚怀王的大臣。他倡议举贤授能,富国强兵,力主联齐抗秦,遭到贵族子兰等人的激烈支持,屈原遭馋离职,被赶出国都,放逐到沅、湘流域。他在放逐中,写下了伤时感事[shāng shí gǎn shì]的《离骚》、《天问》、《九歌》等不朽诗篇,独具面貌,影响深远(因此,端午节也称墨客节)。
            公元前278年,秦军攻破楚国都门。屈原眼看本人的故国被侵犯,痛澈心脾[tòng chè xīn pí],但一直不忍舍弃本人的故国,于五月五日,在写下了遗言作《怀沙》之后,抱石投汨罗江身故,以本人的生命谱写了一曲绚丽的爱国主义乐章。
            传说屈原身后,楚国黎民悲伤非常,纷繁涌到汨罗江边去凭吊屈原。渔夫们划起船只,在江下去回打捞他的真身。有位渔夫拿出为屈原预备的饭团、鸡蛋等食品,“扑通、扑通”地丢进江里,说是让鱼龙虾蟹吃饱了,就不会去咬屈医生的身材了。人们见后纷繁仿效。一位老医师则拿来一坛雄黄酒倒进江里,说是要药晕蛟龙水兽,以免损伤屈医生。厥后为怕饭团为蛟龙所食,人们想出用楝树叶包饭,外缠彩丝,开展成棕子。
            当前,在每年的五月初五,就有了龙舟赛舟、吃粽子、喝雄黄酒的习俗;以此来怀念爱国墨客屈原。
            端午节的第二个传说是怀念孝女曹娥,曹娥是东汉上虞人(公元23--220年),曹娥为救父投江。事变是如许的,父亲溺于江中,数日不见遗体,事先孝女曹娥年仅十四岁,昼夜沿江悲啼。过了十七天,在五月五日也投江,五日后抱出父尸。就此传为神话,继而相传至县府知事,令度尚为之立碑,让他的门生邯郸淳作诔辞歌颂。
            孝女曹娥之墓,在今浙江绍兴,后传曹娥碑为晋王义所书。先人为怀念曹娥的孝节,在曹娥投江之处兴修曹娥庙,她所寓居的村镇更名为曹娥镇,曹娥殉父之处命名为曹娥江。
            端午节的第三个传说是怀念伍子胥,关于这个传说在江浙一带传播很广。伍子胥是年龄时期(公元前770--前476年)的,名员,楚国人,父兄均为楚王所杀,厥后子胥改邪归正[gǎi xié guī zhèng],奔向吴国,助吴伐楚,五战而入楚都郢城。事先楚平王已去世,子胥掘墓鞭尸三百,以报杀父兄之仇。吴王阖庐身后,其子夫差继位,吴军士气奋发,势如破竹[shì rú pò zhú],越国大北,越王勾践请和,夫差许之。子胥发起,应彻底清除越国,夫差不听,吴国大宰,受越国行贿,忠言陷害子胥,夫差信之,赐子胥宝剑,子胥以此去世。
            子胥本为忠良,成仁取义[chéng rén qǔ yì],在去世前对邻舍人说:“我身后,将我眼睛挖出悬挂在吴京之东门上,以看越国部队入城灭吴”,便自刎而去世,夫差闻言震怒,令取子胥之遗体装在皮革里于五月五日投入大江,因而相传端午节亦为怀念伍子胥之日。
            划龙舟,龙舟赛舟与祭奠屈原、曹娥。在划龙船时,又多有唱歌助兴的龙船歌传播。如湖北秭归划龙船时,有完备的唱腔,词曲依据外地民歌与号子融汇而成,唱歌声雄壮壮美,扣民气弦,即“举揖而相和之”之遗风。又如广西北雄县的龙船歌,是在四月龙船下水后唱到端中午止,体现内容非常普遍。
            吃粽子,“粽子香,香厨房。艾叶香,香满堂。桃枝插在大门上,出门一望麦儿黄。这儿端阳,那边端阳,到处都端阳。”这是旧时盛行甚广的一首形貌过端午节的民谣。总体上说,各地人民过端午节的风俗迥然不同[jiǒng rán bú tóng],而端午节吃粽子,从古到今[cóng gǔ dào jīn],中国各地都一样。
  ###